Abstract, Achtergrond / Vormen / Textuur/ Background, Kerst / Christmas, Word A4

Kerst achtergrond A4

Advertenties
Achtergrond / Vormen / Textuur/ Background, kerst, Kerst / Christmas, Word A4

Kerstachtergrond A4

Achtergrond / Vormen / Textuur/ Background, kerst, Kerst / Christmas, Word A4

Kerst achtergrond A4

Achtergrond / Vormen / Textuur/ Background, Kerst / Christmas, Word A4

A4 Kerstachtergrond Word (of als watermerk)

Kerst / Christmas, Word A4

Kerstafbeelding A4 – transpa (png)

kerst-a4

Achtergrond / Vormen / Textuur/ Background, Kerst / Christmas

Kerstachtergrond A4

Kerstachtergrond A4

Kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden in Word als watermerk

Achtergrond / Vormen / Textuur/ Background, Kerst / Christmas, Word A4

Kerstachtergrond A4

Kerstachtergrond - wit A4ook als achtergrond / watermerk te gebruiken in Word

Kerst / Christmas, Textuur / Vormen / Shapes

Gekleurde Lichtjes

Kerst / Christmas

Kerstklokjes

21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. 25-26 Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. 26 [25–26] | Romeinen 3:21-27

21 But now God’s righteousness has been revealed apart from the Law, which is confirmed by the Law and the Prophets. 22 God’s righteousness comes through the faithfulness of Jesus Christ for all who have faith in him. There’s no distinction. 23 All have sinned and fall short of God’s glory,24 but all are treated as righteous freely by his grace because of a ransom that was paid by Christ Jesus. 25 Through his faithfulness, God displayed Jesus as the place of sacrifice where mercy is found by means of his blood. He did this to demonstrate his righteousness in passing over sins that happened before, 26 during the time of God’s patient tolerance. He also did this to demonstrate that he is righteous in the present time, and to treat the one who has faith in Jesus as righteous. 27 What happens to our bragging? It’s thrown out. With which law? With what we have accomplished under the Law? | romans 3:21-27

Kerst / Christmas, Textuur / Vormen / Shapes

Achtergrond Kerst

Kerst / Christmas, Textuur / Vormen / Shapes

Achtergrond Kerst met vormen, kleuren en lichtjes

Kerst / Christmas, Textuur / Vormen / Shapes

Kerst achtergrond

Kerst / Christmas, Textuur / Vormen / Shapes

Achtergrond Kerst

Bloemen / Flowers, Kerst / Christmas, Winter

Rode besjes in de winter

Achtergrond / Vormen / Textuur/ Background, Kerst / Christmas

Achtergrond Kerst met bloemetjes A4

achtergrond-bloemetjes-kerst achtergrond-bloemetjesKerstA4

Geloof / Faith, Kerst / Christmas

Kersttekening van een kind

Geloof / Faith, Kerst / Christmas, Tekening / Drawing

Kindertekening van een Kerststal


‘In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af  dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engels zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren. Hij is de messias, de Heer.
Dit zal voor jullie een teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’
Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Lucas 2 vers 1 t/m 18

Kerst / Christmas, Textuur / Vormen / Shapes

Achtergrond Kerst Hart en Golven

Achtergrond-golvenmetHart-Kerst
met transparante achtergrond (png)

 

achtergrond-GolvenmetHartKerst
Jpg

 

Kerst / Christmas

Kersttakken

Kerst / Christmas

Kerstboomversiering

Kerst / Christmas

Achtergrond Kerst

Kerst / Christmas

Kerst Achtergrond

Kerst / Christmas, Textuur / Vormen / Shapes

Lichtjes

Kerst / Christmas, Textuur / Vormen / Shapes

Kerstlichtjes-achtergrond

Kerst / Christmas, Textuur / Vormen / Shapes

Kerstlichtjes achtergrond

Kerst / Christmas, Textuur / Vormen / Shapes

Kerstlichtjes-achtergrond

Kerst / Christmas

Kerst achtergrond

Kerst / Christmas, Textuur / Vormen / Shapes

Kerstachtergrond

Kerst / Christmas, Textuur / Vormen / Shapes

Kerst frame

Klik verder op de plaatjes voor de originele grootte