Geloof / Faith, Hart / Heart

Kruis & Hart

kruis-hart2

‘Want God had de wereld zo lief
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem (Jezus) gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Joh. 3: 16

16 God loved the people of this world so much
that he gave his only Son,
so that everyone who has faith in him
will have eternal life and never really die.
John 3:16

Advertenties
Achtergrond / Vormen / Textuur/ Background, Hart / Heart

Hartjes met rondjes (png-transpa)

hartjes-rondjes

Hart / Heart, Textuur / Vormen / Shapes

Hartjes

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Romeinen 3:22-26

Wat een mooie tekst! Het evangelie in een notedop.

22 God treats everyone alike. He accepts people only because they have faith in Jesus Christ. 23 All of us have sinned and fallen short of God’s glory. 24 But God treats us much better than we deserve, and because of Christ Jesus, he freely accepts us and sets us free from our sins. 25-26 God sent Christ to be our sacrifice. Christ offered his life’s blood, so that by faith in him we could come to God. And God did this to show that in the past he was right to be patient and forgive sinners. This also shows that God is right when he accepts people who have faith in Jesus.

Geloof / Faith, Hart / Heart

Kruis met hart

‘Want God had de wereld zo lief
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem (Jezus) gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Joh. 3: 16

16 God loved the people of this world so much
that he gave his only Son,
so that everyone who has faith in him
will have eternal life and never really die.
John 3:16

Geloof / Faith, Hart / Heart

Kruis met hart


Zonder geloof
is het onmogelijk
God vreugde te geven;
wie Hem wil naderen
moet immers geloven dat Hij bestaat,
en wie Hem zoekt
zal door Hem worden beloond
Hebreeën 11:6

6 But without faith
no one can please God.
We must believe that God is real
and that he rewards everyone
who searches for him.
Hebrew 11:6

Geloof / Faith, Hart / Heart

Hart met kruis

‘In het begin hebt u, Heer,
de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw handen.
Zij zullen vergaan, maar U houdt stand,
ze zullen als een gewaad verslijten,
als een mantel zult u ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar U blijft dezelfde,
en Uw jaren zullen geen einde nemen.’
Hebreeën 1:10-13

10 The Scriptures also say,
 “In the beginning, Lord,
you were the one
who laid the foundation
of the earth
and created the heavens.
11 They will all disappear
and wear out like clothes,
but you will last forever.
12 You will roll them up
like a robe
and change them
like a garment.
But you are always the same,
and you will live forever.”
Hebrew 1:10-13
Hart / Heart, Textuur / Vormen / Shapes

Achtergrond Hart en Golven

Achtergrond-golvenmetHart
transparante achtergrond (png)

 

achtergrond-golvenmetHart
jpg