Zonder geloof
is het onmogelijk
God vreugde te geven;
wie Hem wil naderen
moet immers geloven dat Hij bestaat,
en wie Hem zoekt
zal door Hem worden beloond
Hebreeën 11:6

6 But without faith
no one can please God.
We must believe that God is real
and that he rewards everyone
who searches for him.
Hebrew 11:6

Advertenties